BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS

od 12. 1. 2013, 18:00 do 30. 1. 2013, 11:25

BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS

 

Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči v rámci podpory spolupráce s verejnosťou, v záujme propagácie histórie a kultúrneho dedičstva regionu i v záujme zvýšenia medializácie a získania rôznych foriem podpory a spolupráce udeľuje od roku 2006 cenu Benefactor Musaei Scepusiensi. Cena sa udeľuje v siedmich kategóriách za výnimočnú odbornú činnosť v oblasti rozvoja múzea, kultúrneho dedičstva a múzejníctva regiónu. 12. januára 2013 udelilo múzeum cenu po štvrtýkrát spolu dvanástim nominovaným a to vo všetkých siedmich kategóriách. V každej zo siedmich kategórii bola udelená jedna cena, vybraná z podaných nominácií. Nominácie schvaľuje vedenie SNM-Spišského múzea v Levoči a generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. Udelené ceny majú podobu kópie rímskej mince zo vzácného nálezu takzvaného pokladu rímskych mincí objaveného v Temnej jaskyni pod Spišským hradom.

 

Cena sa udeľuje v kategóriach:

1. za výnimočnú aktivitu, čin, objav, pracovníkov múzeí v prospech SNM-Spišského múzea v Levoči .

2. za významnú partnerskú spoluprácu fondovým inštitúciám na Slovensku a v zahraničí .

3. za výnimočnú spoluprácu v oblasti kultúrnych aktivít .

4. za spoluprácu v oblasti vedy a výskumu .

5. za sponzorskú podporu projektov múzea .

6. za najzaujímavejšiu mediálnu podporu múzea .

7. Zvláštna cena BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS sa udeľuje: - organizáciám s dlhoročným vzťahom k múzeu - pri príležitosti životného jubilea osobností so vzťahom k histórii regiónu a k múzeu - za výnimočnú aktivitu, dar, čin.

 

Ceny Benefactor Musaei Scepusiensis boli v roku 2013 udelené:

- za výnimočnú aktivitu, čin, objav, pracovníkov múzeí v prospech SNM-Spišského múzea v Levoči: Mgr. Márii Stankovej a Mgr.art. Matúš Lányi.

 - za významnú partnerskú spoluprácu fondovým inštitúciám na Slovensku a v zahraničí: SNM-Múzeum Betliar .

- za výnimočnú spoluprácu v oblasti kultúrnych aktivít: Mgr. Gabriele Rerkovej, redaktorke Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči .

- za spoluprácu v oblasti vedy a výskumu: Mgr. Vladimírovi Olejníkovi, vedúcemu Archívu Spišského biskupstva, Mgr. Silvii Lörinčikovej, historičke SNM-Múzea Betliar .

- za sponzorskú podporu projektov múze:a Poštovej banke, a. s.

- za najzaujímavejšiu mediálnu podporu múzea: Jane Patarakovej, redaktorke Rozhlasu a televízie Slovenska (Slovenský rozhlas, Rádio Regina) a  Ivete Ratkovskej, redaktorke Rozhlasu a televízie Slovenska (Slovenská televízia) .

- Zvláštna cena Benefactro Musaei Scepusiensis za výnimočnú aktivitu, dar, čin: Doc. PhDr. Karolovi Kahounovi, CSc., historikovi umenia a emeritnému docentovi katedier dejín umenia FF UK Univerzity v Bratislave a Univerzity v Trnave a Prof. PhDr. Milanovi Tognerovi, in memoriam, historikovi umenia a profesorovi dejín umenia FF Univerzity Palackého v Olomouci Pamiatkovému úradu SR .

Oceneným gratulujeme.