Ladislav Fapšo - príbeh drotára

od 23. 6. 2017 do 5. 11. 2017

Špecifickým a ojedinelým fenoménom ľudovej kultúry Slovenska je drotárstvo. Jeho vznik sa viaže ku koncu 17. a začiatku 18. storočia. V tom čase sa v severozápadnej oblasti Slovenska – vplyvom blízkeho Sliezska s rozvinutým železiarstvom – začal na opravy hlinených nádob i výrobu drobných úžitkových predmetov používať drôt. Drotári spočiatku pracovali pre miestny trh, neskôr ich cesty smerovali do všetkých svetových strán, aby napokon v krajinách strednej a východnej Európy zakladali remeselnícke dielne a manufaktúry. Okrem úžitkových predmetov zhotovovali i tvarovo náročné dekoratívno – umelecké predmety s vysokou úrovňou a osobitosťou výtvarného prejavu. Ich práce boli ocenené na rôznych medzinárodných výstavách. Druhá polovica 19. a začiatok 20. storočia boli obdobím, kedy bolo drotárske remeslo počtom výrobcov, rôznorodosťou výrobkov i prezentáciou na svojom vrchole. V tejto fáze jeho rozvoja sa drotárstvu venovalo obyvateľstvo až 150 obcí. Situácia sa zmenila po 1. svetovej vojne, kedy začalo upadať v dôsledku konkurencie priemyselných výrobkov a obmedzených možností vandroviek. V polovici 20. storočia sa zo slovenského prostredia skoro úplne vytratilo. K oživeniu prišlo v 60. rokoch 20. storočia. Starí drotárski majstri našli svojich pokračovateľov – udržiavateľov tradície.

Jedným z nich je i Ladislav Fapšo (narodený r. 1977 v Považskej Bystrici), ktorý žije a tvorí v Žiline. S výrobkami z drôtu sa prvýkrát stretol pri návštevách starých rodičov vo Veľkom Rovnom. Spočiatku „drôtoval" iba pre svoje potešenie, drôtu však zostal verný dodnes. Zameriava sa na zhotovovanie úžitkových a úžitkovo-dekoratívnych predmetov, napríklad misiek, podložiek, vešiakov, vázičiek, podnosov, kvetináčov, košíkov, zrkadlových rámov, opletaných tanierov, džbánov a fliaš či klietok. V jeho práci sú skĺbené starootcovské drotárske tradície s úsilím o uplatnenie dnešných estetických noriem, pričom využíva tradičné i nové drotárske techniky. Pre jeho drotárske práce je typické precízne vyhotovenie, rozsiahly sortiment produktov, originalita a cit pre krásno. Môžeme v nich sledovať súzvuk rytmického radenia vzorov a detailov s celkovým tvarom. Zachovávajú si pôvodnú technickú a výtvarnú kvalitu, technickú čistotu, zaujímavé tvary a nápadité spracovanie. Vďaka tomu je o jeho výrobky na Slovensku i v zahraničí veľký záujem, čo od roku 1994 dokazuje ich prezentácia na rôznych výstavných podujatiach.

Slovenské národné múzeum v Martine pripravilo s jubilujúcim Ladislavom Fapšom výstavu jeho drotárskych prác – výsledkov autorovej vyzretej práce so železným drôtom, dôsledne vychádzajúcej z odkazu drotárskych predchodcov. Súčasťou výstavy je i malé ohliadnutie sa za tvorbou starých drotárskych majstrov prostredníctvom ukážky pôvodného vybavenia drotárskych dielní a originálnych drotárskych výrobkov, ktoré v rámci svojej zberateľskej činnosti autor sústredil vo svojej súkromnej zbierke, ktorá patrí k ojedinelým kolekciám drotárskych artefaktov na Slovensku. Výstava je pripravená zo zbierok múzea, prác Ladislava Fapša a jeho súkromnej zbierky drotárstva.

Pre návštevnícku verejnosť bude výstava Ladislav Fapšo – príbeh drotára prístupná v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine do 5. novembra 2017.

Zaujala Vás výstava a radi by ste sa na nej zúčastnili s Vašou triedou? Objednajte si návštevu!

tel. č.: 043/ 41 310 11
e-mail: snmmartin@snm.sk

otváracie hodiny:
utorok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.
sobota – nedeľa: 10.00 – 18.00 hod.

____________________________________________________

Bližšie informácie o výstave pre médiá:
PhDr. Daša Ferklová, Mgr. Nadja Balošáková
tel.: 043/41 310 11, 043/ 41 310 12
dasa.ferklova@snm.sk, nadja.balosakova@snm.sk

Ladislav Fapso Pribeh drotara