Odkazy II – koncert klasickej hudby v záhrade

27. 7. 2021, 18:00

Projekt Odkazy II. nadväzuje na úspešný rovnomenný projekt realizovaný v roku 2019 a kladie si za cieľ pripomenúť a upriamiť pozornosť na stopy českej kultúry a česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti v Turci, pretože je ich vplyv neopomenuteľný. Prostredníctvom neho prinášame cyklus koncertov klasickej hudby venovaných osobnostiam českej kultúry, pre ktoré sa mesto Martin stalo domovom. Prvý koncert, venovaný Jaroslavovi Vodrážkovi, sa uskutoční 27. júla 2021 o 18.00 hod. v Záhrade Slovenského národného múzea v Martine na Malej hore. Počas koncertu sa predstaví česká sopranistka Lada Bočková, ktorá v súčasnosti pôsobí v nemeckom Bonne a patrí k vyhľadávaným interpretom vokálnej literatúry. Za klavírneho sprievodu Marty Vaškovej odspieva piesne a árie A. Dvořáka, G. Donizettiho, R. Straussa a i. Ako hosť sa predstaví tenorista Vladimír Šlepec.

Hlavným organizátorom projektu je Združenie turčianskych muzikantov a spoluorganizátorom je Štúdio Pivnica. Projekt je realizovaný v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine – Múzeom kultúry Čechov na Slovensku a finančne ho podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Budeme radi, ak podujatie podporíte osobnou účasťou aj Vy!

Vladimír Šlepec
Autor a dramaturg projektu


Bližšie informácie:
PhDr. Hana Zelinová
hana.zelinova@snm.sk
043/24 56 111