Expozície

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa

Vladimír Clementis bol slovenský politik, právnik a spisovateľ, čelný predstaviteľ tzv. davistov – ľavicovo orientovaných intelektuálov združených okolo časopisu DAV. V jeho rodnom dome sa nachádza vysunutá...

 

Korunná veža

Korunná veža od 10. 7. 2020 do 10. 7. 2028

Korunná veža postavená v 13. storočí je najstaršou, dodnes stojacou architektúrou Hradu. V 15. storočí ju začlenili do Hradného paláca ako juhozápadné nárožie. V minulosti v nej uchovávali uhorské korunovačné...

 

Klenotnica

Klenotnica od 28. 6. 2018 do 31. 12. 2021

Klenotnica je schránka či miestnosť, kde sa uchovávajú klenoty a drahocennosti. Priestor Klenotnice na Bratislavskom hrade prezentuje striebornícke práce patriace k najatraktívnejším predmetom zo zbierkového fondu...

 

Dejiny Slovenska

Dejiny Slovenska

Z najstarších období prítomnosti človeka na slovenskom území nemáme žiadne písomné správy. Jediným svedectvom ich života sú archeologické a antropologické nálezy. Tie dokazujú, že prví ľudia sa tu usídlili už pred...