Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektu pre osoby ZŤP:
Múzeum nemá bezbariérový prístup. 

Návštevný poriadok
Návštevný poriadok Múzea kultúry Čechov na Slovensku nájdete po kliknutí na tento odkaz. (PDF, 387,2 kB)