Informácie pre návštevníkov

Tu nás nájdete:

Prístup do objektu pre osoby ZŤP 

Múzeum nemá bezbariérový prístup.  

Návštevný poriadok

Návštevný poriadok Múzea kultúry Čechov na Slovensku nájdete po kliknutí na tento odkaz. (PDF, 2,1 MB)