Kontakty

Sídlo múzea:
Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11
036 80 Martin
Korešpondenčná adresa:
SNM - Múzeá v Martine
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 MartinKontakt

e-mail:  hana.zelinova@snm.sk
            tatiana.sieklikova@snm.sk

          
telefón: +421 43 24 56 111 
            +421 43 423 01 36
web:     www.snm.sk
      

Kontakty na zamestnancov múzea


Mgr. Radovan Sýkora
riaditeľ SNM v Martine

sídlo:
Malá hora 2
036 80 Martin
e-mail: radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096
PhDr. Mária Halmová
zástupkyňa riaditeľa

sídlo:
Malá hora 2
036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 413 10 11