Kontakty

Sídlo múzea 

SNM – Archeologické múzeum
Žižkova ul. 12
(Vchod do múzea - Žižkova 16)
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16 

Kontakt 

e-mail:  archeolog@snm.skprezentacne.oddelenie.am@snm.sk
telefón: +421 2 20 491 277
web:     www.snm.sk/am 

Mgr. Radoslav Čambal, PhD. 

riaditeľ
sídlo:       Žižkova 12
               P. O. Box 13
               810 06 Bratislava
e-mail:    radoslav.cambal@snm.sk
mobil:      +421 903 361 811 

Mgr. Igor Bazovský, PhD. 

zástupca riaditeľa
sídlo:      Žižkova 12
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    igor.bazovsky@snm.sk
mobil:    +421 908 109 671

Kontakty na zamestnancov múzea