Archeologické výskumy 2016

V roku 2016 realizovalo naše múzeum niekoľko výskumov z nich vyberáme:

Záchranný archeologický výskum v Bernolákove (PDF, 14,3 MB) 

Radoslav Čambal – Juraj Bartík – Igor Bazovský

Archeologický výskum v  Bratislave - Záhorskej Bystrici – WESTPARK (PDF, 1,3 MB)

 Pavol Jelínek

Archeologický výskum v Senici, časť Párovce (PDF, 718,9 kB) 

Zdeněk Farkaš ‐ Igor Choma ‐ Pavol Jelínek ‐ Nikola Nemečková ‐ Lucia Pilková

Archeologický výskum civilnej osady z doby rímskej v Bratislave – Rusovciach (PDF, 1,1 MB)

 Igor Bazovský – Juraj Bartík