Archeologický výskum


SNM-Archeologické múzeum zabezpečuje realizáciu záchranných archeologických výskumov vyvolaných stavebnou činnosťou, zemnými prácami a podobne.

V prípade, že Vám bol predpísaný archeologický výskum, kontaktujte nás na našej mailovej adrese: archeolog@snm.sk

 

Ponúkame:

- 6 archeológov s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie archeologického výskumu

- kompletné vybavenie prospekčnou a geodetickou technikou umožňujúcou zlacnenie a urýchlenie prác

- vyše 70 ročnú tradíciu vo vykonávaní archeologických výskumov

- úplné zabezpečenie ošetrenia a uloženia nálezov