Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave

od 14. 12. 2018 do 29. 9. 2019

Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave


Škola umeleckých remesiel v Bratislave (ŠUR alebo ŠUR-ka) patrí ku kľúčovým témam moderných dejín Slovenska. Jej význam presahuje náš lokálny priestor, keďže vo svojej dobe patrila medzi najpokrokovejšie umelecké školy v Európe a bola prirovnávaná k nemeckému Bauhausu. Slovenské múzeum dizajnu výstavou prezentuje niekoľkoročný výskum nadväzujúci na prácu historičky umenia Ivy Mojžišovej. Výstava predstavuje prostredníctvom originálov, replík, dobových dokumentov a ich interpretácií jednotlivé oddelenia ŠUR a jej pedagógov (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Julie Horová, František Tröster, Jaromír Funke a ďalší), no aj kontext doby prvej republiky a bratislavskej moderny. 

Webová stránka k výstave: https://sur.scd.sk/

Organizátor: Slovenské centrum dizajnu – Slovenské múzeum dizajnu 
Termín konania výstavy: 14. december 2018 – 29. september 2019