Oznamy

V sobotu 15. 6. 2024 bude areál Bratislavského hradu, vrátane SNM – Historického múzea, pre verejnosť zatvorený.

Hradný areál sa následne otvorí v nedeľu 16. 6. 2024. V SNM – Historickom múzeu sme tu v nedeľu pre vás od 10:00. Zmeny sú vyhradené. Prosíme vás o rešpektovanie pokynov našich zamestnancov.
Ďakujeme za porozumenie.

On Saturday, June 15, 2024, the Bratislava Castle complex, including the Slovak National Museum – Museum of History, will be closed to the public. The castle grounds will subsequently reopen on Sunday, June 16, 2024. We invite you to visit the SNM – Museum of History on Sunday from 10:00 AM. Changes are reserved. We kindly ask you to follow the instructions of our staff.
Thank you for your understanding.