Hoblice, lisy a police (Komentovaná prehliadka výstavy Nebáť sa moderny!)


13. 3. 2019, 16:00 - 21:25

Hoblice, lisy a police (Komentovaná prehliadka výstavy Nebáť sa moderny!)

Aranžérske, Kovorobné a Drevorobné oddelenie ŠUR alebo Od Františkov k Ferdinandovi

Na výstave Nebáť sa moderny! spolu s Vierou Kleinovou a Marošom Schmidtom

V 30. rokoch 20. storočia ste práce žiakov Aranžérskeho oddelenia ŠUR mohli vidieť aj v bratislavských výkladoch. Bol to jediný verejný kurz aranžovania v Československu a Josef Vydra, riaditeľ ŠUR, ho považoval za „chlúbu školy". Aranžovania výkladných skríň na ŠUR-ke viedli maliar František Reichentál a architekt František Tröster. Povieme si, ako sa robila propagácia a reklama vo vtedajšom výstavníctve, čo sa musel naučiť adept dekoratérstva, ale aj s čím celkom novým sa tu stretol. Mohol totiž nielen navrhovať výklady, pútače, plagáty, ale prostredníctvom svojich pedagógov si mohol vyskúšať napr. aj scénografickú prácu pre profesionálne divadlo.

Ak hľadáte prvopočiatky výučby produktového dizajnu na našom území, ste v Kovorobnom oddelení a v Oddelení drevoobrábajúcich živností na správnom mieste. Od roku 1933 viedol Oddelenie kovorobné František Knajfl a o rok nato František Tröster, ktorý veľmi presne definoval svoj „kovový" program: „Plech až dosud opovrhovaný zaujal vůdčí místo mezi kovovými materiály, a sloužil-li kdys jako krytina či k výrobě kuchyňských hrnců, slouží dnes v novém zpracování k výrobě nejjemnějších předmětů tzv. uměleckého průmyslu." Študenti sa učili ako navrhovať a vyrábať kovové výrobky do domácnosti od interiérových doplnkov až po časti nábytku. Pri tvorbe nábytku toto oddelenie úzko spolupracovalo s Oddelením drevoobrábajúcich živností, ktoré od roku 1931 viedol Ferdinand Hrozinka. Zoznámite sa s vynikajúcimi kresliarskymi a konštrukčnými schopnosťami celého Drevorobného oddelenia a s noblesnou prácou s drevom, balzou, látkou a papierom. Na replikách drevených hračiek, rozmerného vetroňa alebo vypletaného pedigového kresla si ukážeme široký záber výučby v tomto výnimočnom oddelení, ktoré malo presah až do architektúry.

Vstup: 4 €
Kontakt: Helena Cibulková, 0918 110 247, helena.cibulkova@scd.sk