Metodický deň


19. 12. 2019, 09:30 - 14:40

Metodický deň

SNM-Historické múzeum a Vzdelávanie21, o.z. pozývajú na
METODICKÝ DEŇ

štvrtok 19. 12. 2019 o 9.30 hod.

Miesto:

SNM-Historické múzeum (Bratislavský hrad), 3. poschodie, miestnosť „U Lišiaka". • vstup voľný

Program:

09.15 – 09.30 Registrácia účastníkov
09.30 – 10.00 Nové vzdelávacie programy SNM-HM
10.00 – 10.45 Prehliadka výstav a expozície
• N89 – Cesta k slobode
• Martin Benka
• Dejiny Slovenska. Stredovek
10.45 – 11.15 Projekt Naša Nežná 2020
• Cieľom projektu je cez aktívny postoj k súčasnému problému, ktorý sa žiakov bezprostredne dotýka, ich viesť k občianskej aktivite a prispieť tak k pochopeniu historických udalostí Nežnej revolúcie ´89.
11.15 – 11.30 Diskusia, záver

*Po skončení programu možnosť návštevy nových aktuálnych výstav: Milan Rastislav Štefánik – Generál, osloboditeľ a Bienále ilustrácií Bratislava 2019.

Informácie: Metodický deň je určený učiteľom základných, stredných a umeleckých škôl a gymnázií. Výstava N89 - Cesta k slobode vhodne dopĺňa výučbu predmetov dejepis a občianska náuka, výstava Martin Benka je vhodným doplnením predmetov vlastiveda (zemepis) a výtvarná výchova. Registrácia účastníkov na email: hrad.podujatia@gmail.com. Do správy prosíme uviesť meno a školu.