Prof. Ľubomír Longauer: Martin Benka - prvý dizajnér slovenského národného mýtu


16. 4. 2019, 17:00 - 19:00

Prof. Ľubomír Longauer: Martin Benka - prvý dizajnér slovenského národného mýtu


SNM – Historické múzeum vás pozýva na prednášku prof. Ľubomíra Longauera s názvom Martin Benka - prvý dizajnér slovenského národného mýtu. Prednáška sa uskutoční od 17.00 do 19.00 h na III. poschodí Bratislavského hradu (vo vzdelávacom priestore Ateliér U lišiaka).

V knihe o Martinovi Benkovi, ktorá vyšla pred desiatimi rokmi, ho Ľubomír Longauer nazval prvým dizajnérom slovenského národného mýtu. Benkovo rozsiahle úžitkové dielo bolo známe len okrajovo. Programovo sa usiloval o vytvorenie národného slohu. Formotvorne bol ukotvený čiastočne v secesii, českom rondokubizme a v ľudovom umení. Do svojho programu začlenil podstatnú časť svojej tvorby, bol predovšetkým maliar, ale šírka jeho záujmov je pozoruhodná. Nakreslil mnoho variant slovenského znaku, ilustroval niektoré základné diela štúrovskej literatúry, slovenské ľudové rozprávky, navrhol známky, bankovky, exlibrisy pre Maticu slovenskú, Slovenskú národnú knižnicu, navrhol písma. Dokonca sa venoval husliarstvu, pokúšal sa aj o dizajn a jeho náčrty kostolov ukazujú šírku jeho záujmu. Všetko v pozoruhodnej tvarovej jednote. Napriek protichodnosti jeho diela voči moderne, nemožno Benku v dejinách slovenského dizajnu obísť. 

Profil Ľubomíra Longauera

Prednáška je sprievodným podujatím k výstave Martina Benku.

Informácie o vstunom na prednášku