Vstupné

Vstupné je možné zaplatiť plaobnou kartou a v hotovosti. / The admission can be paid by card or cash.

Vstupné na expozície a výstavy | Admission fees to exhibitions only
 
Dospelí | Adults  4 €
Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors  2 €
Rodinná vstupenka malá * | Family Ticket Small *  6 €
Rodinná vstupenka veľká ** | Family Ticket Big **  10 €
Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine – dospelí  7 €
Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine – deti nad 6 rokov, študenti, seniori ***  3,50 €
 
Vstupné do záhrady (platí od 1. 6. 2020) | Admission fees to museum garden
Dospelí | Adults 1 €
deti, žiaci, študenti, seniori, návštevníci múzea s platnou vstupenkou | children, students, seniors, museum visitors zadarmo | free
 
Ostatné služby | Other services
vzdelávacie programy | Educational programs 10 € / skupina + vstupné podľa cenníka | 10 € per group + admission
fotografovanie v interiéri (svadobné, ostatné)  | Photography – interior (wedding, other) 50 €
fotografovanie v záhrade (svadobné, ostatné) | Photography – garden (wedding, other) 20 €
deti do 6 rokov | children under 6 years old
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov | 1 accompanying teacher for every 10 students
deti z detských domovov | Children from children´s homes
držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S | Disabled visitors with valid ZŤP/ZŤP-S card (local ID for the disabled people) or equivalent certificate freom another country, together with a photogrpahic ID
zamestnanci MK SR | Employees of the Ministry of Culture SR
držitelia VIP vstupenky SNM | VIP card of Slovak National Museum cardholders
držitelia preukazu ICOM | ICOM cardholders
držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky | ZMS and AMG (Slovak and Czech museum associations) cardholders
zamestnanci Národního muzea po predložení osobnej karty zamestnaca | Employees of the Národní Muzeum (National Museum in Prague) with valid card
držitelia novinárskeho preukazu | Journalists with valid journalist card
vstup počas prvej stredy v mesiaci | Entrance on the first Sunday of the month
vstup zdarma | free entry

* Rodinná vstupenka malá - jeden dospelý a deti (maximálny počet 3) | * Family Ticket Small - one adult and children (up to 3 children)
** Rodinná vstupenka veľká - dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3) | ** Family Ticket Big - two adults and children (up to 3 children) 
*** Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine – platí v deň zakúpenia na vstup do dvoch vybraných múzeí SNM v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum Martina Benku, Múzeum slovenskej dediny – okrem programových podujatí).

Deti nad 6 rokov - deti a mládež do veku 18 rokov | Children age 6 and up - children and young up to 18 years old
Študenti - držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad | Students - ISIC and EURO 26 cardholders with valid student card
Seniori - od 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti | Seniors - visitors over 62 years old with ID card 

Objednávanie skupín
Pri väčšom počte členov skupiny (napr. školská trieda...) si, prosím, objednajte svoju návštevu na pokladni múzea na t. č. +421 43 24 54 231 alebo 043/ 24 54 231.