Te prindžaras amen / Spoznajme sa

15. 5. 2016, 10:30 - 16:00

Te prindžaras amen / Spoznajme sa

V nedeľu 15. mája 2016 sa v martinskom Múzeu slovenskej dediny bude konať už 14. ročník festivalu rómskej hudby, tanca, remeselnej zručnosti a výtvarnej tvorivosti. Podujatie Te prindžaras amen – Spoznajme sa pripravuje Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.

Návštevníkov čaká bohatý program (10.30 – 16.00 hod.) v podaní jedného z najlepších rómskych súborov na Slovensku, strhujúceho Romano jilo – Rómske srdce z Krupiny, rómskych súborov Terňi voďi – Mladá duša z Kežmarku, Somnakune čhavoreZlaté deti z Martina, rómskej kapely Gypsy Roman z Vrútok a trochu netradične aj rómskej evanjelizačnej kapely F6 z Čičavy. Zaujímavým spestrením budú krátke hudobno-dramatické pásma Khamoro – Slniečko a Amáro – Naše, v podaní detí z Komunitného centra Romano Jilo zo Zvolena.  

Prezentácia tradičnej i súčasnej hudobno – tanečnej a dramatickej kultúry je však len jednou z častí programu podujatia. Dôležitou súčasťou je aj priblíženie tradičných výrobných postupov a remesiel, ktoré v minulosti patrili k spôsobom získavania obživy Rómov na Slovensku a aj v súčasnosti sa našli pokračovatelia tradícií. Jedným z takýchto subjektov je aj Súkromná stredná odborná škola z Kežmarku. Študentky a študenti tejto školy predvedú ukážky textilnej výroby, kováčskeho remesla, korytárskej výroby či drevorezby. Divácky príťažlivá bude určite prehliadka tradičných odevov, dobových kostýmov či súčasnej návrhárskej tvorby študentov školy. Umeleckým obohatením programu bude výstava diel mladého talentovaného rómskeho neprofesionálneho výtvarníka Jozefa Feča. Mladý výtvarník z Kračúnoviec bude tvoriť aj počas podujatia.

Celodenne bude sprístupnená expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku s možnosťou odborného výkladu ako aj premietaním tematicky zameraných dokumentárnych filmov, najmä z produkcie OZ Jekhetane – Spolu z Prešova.

Pre detských návštevníkov bude pripravený program v tvorivej dielni.

O 13.30 hod. sa v kostole z Rudna uskutoční rímskokatolícka sv. omša.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu.

 

Kontakt pre bližšie informácie:

Mgr. Adriana Daneková
email: adriana.danekova@snm.sk
tel.: 0908 902 650, pokladňa: 043/24 58 116

 

Te prindzaras amen Spoznajme sa