Te prindžaras amen - Spoznajme sa

28. 7. 2019, 10:00 - 15:30

Te prindžaras amen - Spoznajme sa

V nedeľu 28. júla 2019 sa v martinskom Múzeu slovenskej dediny uskutoční 17. ročník festivalu rómskej hudby, tanca, remeselnej zručnosti a výtvarnej tvorivosti. Podujatie Te prindžaras amen – Spoznajme sa pripravuje Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.

* udalosť na Facebooku: https://www.facebook.com/events/709171399526801/ *

V programe, ktorý bude trvať od 10.00 do 15.30 hod., sa predstavia hudobné zoskupenia, súbory a interpreti, ktorí zanietene a na vysokej profesionálnej úrovni uchovávajú autentické hudobné a tanečné tradície svojich predkov.

V dopoludňajších hodinách zahrá jedna z najpopulárnejších tradičných rómskych hudieb. Ľudová hudba Pokošovci je známym zoskupením vynikajúcich hudobníkov z horehronskej obce Šumiac. Charakteristický je pre nich dynamický herný prejav, ako aj pôsobivý viachlasný spev v špecifickom prevedení, typickom nielen pre horehronský región, ale aj pre interpretáciu miestnych, pôvodných rómskych ľudových piesní, pri ktorých nebude možné netancovať.

Paľáčovci z Hrochote patria v širokej rodine folkloristov k známym pojmom a ich interpretačné spôsoby k uznávaným fenoménom. Vladimír Berky-Paľáč so synmi sú ďalšou generáciou udržiavajúcou tradície prezentácie rázovitej podpolianskej muziky rómskymi hudobníkmi. S láskou si však zahrajú a zaspievajú aj staré rómske piesne. Vystupujú na folklórnych festivaloch, hudobných podujatiach a sú tiež finalistami známej a obľúbenej šou Zem spieva. Ich nezabudnuteľné vystúpenie bude súčasťou poobedňajšieho programu.

Rómsky súbor Romka z Detvy pôsobí na Slovensku už viac ako 30 rokov. Patrí k najstabilnejším zoskupeniam svojho druhu, pričom je pre jeho produkciu typická snaha o uchovávanie a autentickú prezentáciu tradičných rómskych tanečných, hudobných foriem a starých piesní. Jeho dlhoročnou umeleckou vedúcou je Mária Oláhová. Vychovala už niekoľko generácií nadaných tanečníkov, hudobníkov a spevákov, ktorí sa na podujatí predstavia s novým hudobno – tanečným a dramatickým pásmom. Súčasťou ich vystúpení počas celého programu podujatia budú aj tance a piesne z ich tradičného repertoáru. So súborom Romka vystúpi tiež rómsky detský súbor Slniečko z Poltára.

Rómsky súbor Terňi voďi – Mladá duša založili žiaci Súkromnej spojenej školy z Kežmarku. Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok je netradičnou strednou školou so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe. Je jedným z významných subjektov udržiavania a odovzdávania tradičných výrobných postupov v oblasti remesiel typických ako hlavný alebo doplnkový spôsob získavania obživy Rómov na Slovensku v minulosti, s dôrazom na dodržiavanie tradičných postupov a technológií. Pri edukácii žiakov je rovnako dôležité aj poznanie rómskych reálií a rómskeho jazyka. Na nedeľnom podujatí predvedú študenti ukážky kováčskeho remesla. Prezentovaná bude aj výroba korytárov, rezbárov, textilná výroba či čipkárstvo.

Pre návštevníkov bude sprístupnená výstava diel rómskych umeleckých rezbárov zo zbierok Múzea kultúry Rómov na Slovensku.

Celodenne bude sprístupnená expozícia Múzea kultúry Rómov na Slovensku s možnosťou účasti na odborných lektorovaných prehliadkach. V priestoroch múzea sa budú premietať aj vybrané dokumentárne filmy.

Pre detských návštevníkov bude pripravený program v tvorivej dielni, v ktorej sa okrem iného budú môcť naučiť vyrábať tradičnými spôsobmi tzv. cigánske tkanice.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu.

Kontakt pre bližšie informácie:
Mgr. Adriana Daneková
email: adriana.danekova@snm.sk
tel.: 0908 902 650, pokladňa: 043/24 58 116