Rómovia na Slovensku a 2. svetová vojna

od 20. 12. 2020 do 30. 5. 2021

Rómovia na Slovensku a 2. svetová vojna

Výstava Rómovia a 2. svetová vojna má nielen poukázať na spôsoby prenasledovania a perzekvovania Rómov na Slovensku v čase tohto vojnového konfliktu, ale aj na statočnosť a odvahu jednotlivcov bojovať proti prejavom totalitarizmu. V priestoroch Slovenského náodného múzea v Martine ju pripravilo Múzeum kultúry Rómov na Slovensku už v decembri roku 2020. Fotografie na výstavu poskytli Slovenská národná knižnica – Literárny archív, Muzeum romské kultury v Brne, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Martin, Múzeum slovenského národného povstania, Podnikový archív Železníc slovenskej republiky, Krajské múzeum v Prešove, Obecný úrad v Pohorelej, p. Vera Lacková a p. Arne Mann, za čo im patrí naša vďaka.

Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia vás nemôžeme privítať v našich výstavných priestoroch osobne, rozhodli sme sa preto odprezentovať online vybrané tematické okruhy prostredníctvom série videí.

1. časť Rómovia na Slovensku a druhá svetová vojna

viac informácií:
Mgr. Adriana Daneková
adriana.danekova@snm.sk
+421 908 902 650Ôsmeho apríla si Rómovia na celom svete pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru, spolupatričnosť a identitu – romipen (rómstvo) s dôrazom na význam ich uchovávania.

Ide o pamätný deň na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro). Uskutočnil sa v roku 1971 v Orpingtone pri Londýne. Zišli sa tu zástupcovia Rómov z viacerých krajín sveta a prijali niekoľko zásadných rozhodnutí. Deklarovali svoj spoločný pôvod, jazyk, etnické pomenovanie Róm, prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – Indii. Práve počas tohto stretnutia sa kreovala aj rómska hymna – známa pod názvom Gelem, Gelem a ustálila sa súčasná podoba rómskej vlajky (k dovtedajším dvom pruhom – modrému – symbolu neba a zelenému – symbolu spätosti Rómov s prírodou sa pripojilo červené koleso).

Boli tiež oficiálne sformované základy medzinárodnej rómskej organizácie, dnes známej ako Medzinárodná rómska únia (Internacional Romani Union – IRU, Romano maškarthemutno jekhetaňiben). Predstavitelia Rómov sa dohodli, že nadviažu spoluprácu s OSN a s UNESCO. Subkomisia OSN pre prevenciu diskriminácie uznala existenciu Rómov ako svojbytnej národnej etnickej skupiny. V roku 1979 sa Medzinárodná rómska únia stala členom sekcie mimovládnych organizácií pri OSN.

Ôsmy apríl ako Medzinárodný deň Rómov ustanovili účastníci 4. kongresu Medzinárodnej rómskej únie, ktorý sa konal v roku 1990 v meste Serock v Poľsku. Okrem iného sa táto organizácia snaží participovať na procesoch podpory Rómov v politickej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej oblasti, oblasti vzdelávania a ľudských práv. Zaujímavé je, že jedným z prezidentov rómskej únie bol od roku 1978 do roku 1981 MUDr. Ján Cibuľa, rodák z Klenovca a v roku 1990 bol za generálneho tajomníka zvolený JUDr. Emil Ščuka, rodák zo Štrby.
V tento deň si teda pripomíname snahu významných rómskych zástupcov oficiálne spečatiť medzinárodnú spoluprácu Rómov a priradiť rómskemu hnutiu medzinárodný a politicko – spoločenský rozmer.

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku (MkRnS) si tento deň pripomína každý rok od svojho vzniku prostredníctvom rôznych podujatí a tematicky zameraných výstav. V decembri 2020 MkRnS sprístupnilo vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea v Martine výstavu Rómovia na Slovensku a 2. svetová vojna. Osudy európskych Rómov a Sintov v priebehu druhej svetovej vojny a najmä vplyv národného socializmu na prístupy k rómskemu obyvateľstvu boli predmetom 3. stretnutia Medzinárodnej rómskej únie v roku 1981 v nemeckom Göttingene. Jedným z cieľov stretnutia bolo oficiálne uznanie genocídy Rómov počas druhej svetovej vojny (stalo sa tak v roku 1982) a odškodnenie obetí. Toto obdobie v ich dejinách však stále patrí k tým menej preskúmaným a známym.