Expozície

Dom maliara Martina Benku (1888 – 1971) zachovaný v autentickej podobe, približuje život a výtvarné dielo jedného z najvýznamnejších umelcov slovenskej výtvarnej moderny. Interiéry domu, postaveného v rokoch 1956 – 1958, sa stali múzeom v roku 1973. V zmysle poslednej vôle majstra Benku sú zachované v pôvodnej podobe a predstavujú zaujímavú ukážku interiérov zo 60. rokov 20. storočia, ozvláštnených umelcovým vkusom, tvorivými činnosťami a záľubami.

Zariadenie ateliéru a pracovne navrhol nábytkový dizajnér Ján Šimo-Svrček, ktorý okrem svojich variabilných skrinkovo-policových zostáv začlenil do umelcových interiérov aj sedací nábytok kolegu Viktora Holešťáka-Holubára. Pracovňa hostila úzky okruh umelcových priateľov. Tu sa Benka v posledných rokoch života zdržoval najviac, hlavne za písacím stolom, kde pokračoval v písaní pamätí a vybavoval početnú korešpondenciu. Vznikala tu tiež drobná úžitková či voľná tvorba (knižné ilustrácie, exlibrisy, návrhy na známky).

Najvýraznejšie nesie pečať Benkovej osobnosti ateliér s veľkou presklenou časťou steny a strechy. Okrem umelcových obľúbených výtvarných diel je dotvorený predmetmi súvisiacimi s Benkovými osobnými záujmami o hudbu, literatúru a ľudové umenie, ktoré zbieral. Predmety v ateliéri svedčia o známej umelcovej tvorivej všestrannosti – okrem maliarskej tvorby sa venoval aj dizajnérskej, ilustrátorskej a sporadicky tiež sochárskej.

Traduje sa, že jednoduché zariadenie spálne pochádza z umelcovho rodičovského domu z Kostolišťa. Svedčí o nenáročnosti maliara. Autentickosť tejto miestnosti dotvára vešiak s pracovným plášťom a klobúkom i rôzne úžitkové predmety, najstaršie zachované detské kresby z roku 1896, fotografické a kresbové portréty vytvorené Benkovými priateľmi vo viacerých obdobiach jeho života.

Malá galéria plnila funkciu obrazárne už za umelcovho života od roku 1960. Okrem necelej desiatky olejomalieb väčších rozmerov, medzi ktorými je aj Benkove známe vrcholné dielo Krajina z Terchovej ocenené na výstave v Paríži v roku 1937 striebornou medailou, sú v galérii inštalované aj komorné štúdie vytvorené priamo v krajine. Zaujmú nielen spontánnosťou a farebnou sýtosťou, ale aj pestrosťou tém a regiónov Slovenska, ktoré zachytávajú.