Kontakty

Sídlo 

Múzeum Martina Benku 
Ul. Kuzmányho 34 
036 01  Martin 

Korešpondenčná adresa

SNM – Múzeá v Martine
Múzeum Martina Benku
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80  Martin

Kontakty

e-mail: mmb@snm.sk
tel.:      +421 43 24 57 111 

Mgr. Radovan Sýkora

riaditeľ SNM v Martine 

sídlo: Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin
e-mail: radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 226, +421 43 24 54 220

PhDr. Mária Halmová

zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2 
P. O. BOX 155 
036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 227

Kontakty na zamestnancov múzea  
Ďalšie objekty múzea