Vstupné

Vstupné je možné platiť len v hotovosti. | Admission fees can be paid only with cash.

Expozícia | Admission fees

Dospelí | Adults

5 €

Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia | Children age 6 and up, students and seniors

3 €

Rodinná vstupenka malá * | Family Ticket Small*

8 €

Rodinná vstupenka veľká ** | Family Ticket Big**

13 €

Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine – dospelí***

7 €

Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine – deti nad 6 rokov, študenti, seniori***

3,50 €

Ostatné služby | Other services
Vzdelávacie programy | Educational programs 10 € / skupina + vstupné podľa cenníka 10 € per group + admission fees
Fotografovanie (svadobné, ostatné) | Photography (wedding, other) 50 €
 
deti do 6 rokov | children under 6 years old
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov | 1 accompanying teacher for every 10 students
deti z detských domovov | Children from children´s homes
držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S | Disabled visitors with valid ZŤP/ZŤP-S card (local ID for the disabled people) or equivalent certificate freom another country, together with a photogrpahic ID
zamestnanci MK SR | Employees of the Ministry of Culture SR
držitelia VIP vstupenky SNM | VIP card of Slovak National Museum cardholders
držitelia preukazu ICOM | ICOM cardholders
držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky | ZMS and AMG (Slovak and Czech museum associations) cardholders
zamestnanci Národního muzea po predložení osobnej karty zamestnaca | Employees of the Národní Muzeum (National Museum in Prague) with valid card
držitelia novinárskeho preukazu | Journalists with valid journalist card

vstup počas prvej stredy v mesiaci | Entrance on the first Wednesday of the month

Vstup zdarma | Free entry

* Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (maximálny počet 3) | * Family Ticket Small - one adult and children (up to 3 children)
** Rodinná vstupenka veľká – dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3) | ** Family Ticket Big – two adults and children (up to 3 children)
*** Celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine – platí v deň zakúpenia na vstup do dvoch vybraných múzeí SNM v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum Martina Benku, Múzeum slovenskej dediny – okrem programových podujatí).

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov | Children age 6 and up – children and young up to 18 years old
Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad | Students – ISIC and EURO 26 cardholders with valid student card
Seniori – od 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti | Seniors – visitors over 62 years old with ID card