Ľanová nedeľa

14. 8. 2022, 10:00 - 18:00

Ľanová nedeľa

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.