Čitáreň Lajosa Grendela / Grendel Lajos Olvasóterem

Čitáreň Lajosa Grendela / Grendel Lajos Olvasóterem


O čosi viac ako rok po smrti spisovateľa Lajosa Grendela sme otvorili Čitáreň Lajosa Grendela. Vďaka rodine sa väčšia časť pozostalosti spisovateľa dostala do nášho múzea. Rukopisy, korešpondenciu, denníky – celé duchovné dedičstvo Lajosa Grendela sa tu bude postupne spracovávať. 

Popri tom vytvárame viacjazyčnú spoločenskovednú knižnicu, ktorej cieľom je, aby svojou kvalitou ponukou oslovila intelektuálne a študentské vrstvy hlavného mesta, a tak tu môžete už teraz siahnuť po prvých zväzkoch tejto plánovanej knižnice. Vedeckých pracovníkov a návštevníkov tu očakáva príjemná čitáreň s moderným skenerom na digitalizáciu textov. 

Návštevníci čitárne tu nájdu napríklad Grendelov písací stôl, okuliare, fotografie a knihy, ktoré boli dôležitou súčasťou jeho života, dokonca sa môžu započúvať do jeho obľúbených skladieb. Na obrazovke sa premietajú filmy s jeho portrétom, v ktorých autor hovorí o svojich názoroch na literatúru, Maďarov na Slovensku, otázkach Slovákov a Maďarov, o rodnom meste a významných udalostiach svojho života.

Zriadenie čitárne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
________________________________________________________
 
Vlajka  Kicsit több mint egy évvel az író halála után Grendel Lajos Olvasóterem nyílt múzeumunkban. A család jóvoltából a hagyaték nagy része ide került: Grendel Lajos kéziratait, leveleit, naplóit – az egész szellemi hagyatékát dolgozzuk fel. 

Emellett egy többnyelvű társadalomtudományi könyvtár alakul, melynek az a célja, hogy minőségi kínálatával megszólítsa a főváros értelmiségi rétegét és diákságát. Az olvasóteremben a látogatók már most kézbe vehetik az említett társadalomtudományi kötetek első darabjait. A kutatókat, látogatókat olvasásra kialakított kellemes tér, valamint szöveget digitalizáló modern szkenner várja. 

ĺróasztal, szemüvegek, fotók, könyvek – Grendel Lajos tárgyaival szintén találkozhatnak itt, de belehallgathatnak kedvenc zenéibe is. Egy képernyőn az író az irodalomról, életének nagy eseményeiről, szülővárosáról, a szlovákiai magyarság, szlovákok és magyarok problémáiról, fejti ki gondolatait.

Az olvasóterem létrehozását a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatta.