Čitáreň Lajosa Grendela / Grendel Lajos Olvasóterem

Čitáreň Lajosa Grendela / Grendel Lajos Olvasóterem


O čosi viac ako rok po smrti spisovateľa Lajosa Grendela sme otvorili Čitáreň Lajosa Grendela. Vďaka rodine sa väčšia časť pozostalosti spisovateľa dostala do nášho múzea. Rukopisy, korešpondenciu, denníky – celé duchovné dedičstvo Lajosa Grendela sa tu bude postupne spracovávať. 

Popri tom vytvárame viacjazyčnú spoločenskovednú knižnicu, ktorej cieľom je, aby svojou kvalitou ponukou oslovila intelektuálne a študentské vrstvy hlavného mesta, a tak tu môžete už teraz siahnuť po prvých zväzkoch tejto plánovanej knižnice. Vedeckých pracovníkov a návštevníkov tu očakáva príjemná čitáreň s moderným skenerom na digitalizáciu textov. 

Návštevníci čitárne tu nájdu napríklad Grendelov písací stôl, okuliare, fotografie a knihy, ktoré boli dôležitou súčasťou jeho života, dokonca sa môžu započúvať do jeho obľúbených skladieb. Na obrazovke sa premietajú filmy s jeho portrétom, v ktorých autor hovorí o svojich názoroch na literatúru, Maďarov na Slovensku, otázkach Slovákov a Maďarov, o rodnom meste a významných udalostiach svojho života.

Zriadenie čitárne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
________________________________________________________
 
Vlajka  Kicsit több mint egy évvel az író halála után Grendel Lajos Olvasóterem nyílt múzeumunkban. A család jóvoltából a hagyaték nagy része ide került: Grendel Lajos kéziratait, leveleit, naplóit – az egész szellemi hagyatékát dolgozzuk fel. 

Emellett egy többnyelvű társadalomtudományi könyvtár alakul, melynek az a célja, hogy minőségi kínálatával megszólítsa a főváros értelmiségi rétegét és diákságát. Az olvasóteremben a látogatók már most kézbe vehetik az említett társadalomtudományi kötetek első darabjait. A kutatókat, látogatókat olvasásra kialakított kellemes tér, valamint szöveget digitalizáló modern szkenner várja. 

ĺróasztal, szemüvegek, fotók, könyvek – Grendel Lajos tárgyaival szintén találkozhatnak itt, de belehallgathatnak kedvenc zenéibe is. Egy képernyőn az író az irodalomról, életének nagy eseményeiről, szülővárosáról, a szlovákiai magyarság, szlovákok és magyarok problémáiról, fejti ki gondolatait.

Az olvasóterem létrehozását a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatta.

V médiách
Vzniká Čitáreň Lajosa Grendela
Lajos Grendel je pre slovenských Maďarov veľký spisovateľ

Otváracie hodiny múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Kaštieľ Imre Madácha
Utorok – nedeľa: 10.00 – 17.00 h

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Pamätná výstava Sándora Máraia
Utorok – nedeľa: od 10.00 – 17.00 h 

Vstupné do múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Kaštieľ Imre Madácha 
Základné vstupné 5 €
Všetko vstupné

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Pamätná výstava Sándora Máraia
Základné vstupné 5 € 
Všetko vstupné

Kontakt

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258 
            +421 2 204 91 256 

Kaštieľ Imre Madácha 
telefón: +421 47 4897189, +421 907 112001 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
telefón: +421 47 4886 113

Pamätná výstava Sándora Máraia
e-mail: info@maraisandor.eu 
telefón: +421 55 7287 303,
mobil:   +421 902 423 391, +421 908 990 938

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení. 
Viac informácií