Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku / Hagyományok és értékek - Magyarok Szlovákiában

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku / Hagyományok és értékek - Magyarok Szlovákiában


Kultúrna pamiatka. Brämerova kúria je renesančnou stavbou z prelomu 16. a 17. storočia, postavená na staršom základe, barokovo upravená koncom 17. storočia a klasicisticky začiatkom 19. storočia. Budova tvorí súčasť dnes už len čiastočne zachovaného Podhradia, v strede s kostolíkom sv. Trojice.

Stála expozícia Múzea kultúry Maďarov na Slovensku s názvom Tradície a hodnoty. Maďari na Slovensku bola sprístupnená 22. mája 2003 a prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno-historické a umelecko-historické tradície) maďarského etnika na Slovensku. Skladá sa z troch tematických celkov: Obrazy z dejín Maďarov (do roku 1918), kapitoly z dejín Maďarov na Slovensku (1918-1948) Klenotnica ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku.
_______________________________________________________________

HU vlajka  A Brämer-kúria a 16. századból származó késő reneszánsz műemlék. Barokk arculatát a 17. században nyerte el, klasszicista formáját pedig a 19. században. A Brämer – kúria ma a részlegesen rekonstruált váralja részét képzi, melynek központja a Szentháromság templom.

Az állandó kiállítás, melynek címe Hagyományok és értékek - Magyarok Szlovákiában, 2003. május 22.-én nyílt meg. A kiállítás a szlovákiai magyar kisebbség tárgyi és szellemi kultúráját mutatja be. Tematikusan három részre osztható: Képek a magyarok történetéből (1918-ig), Fejezetek a szlovákiai magyarság történelméből (1918 – 1948) és A szlovákiai magyarság népi kultúrája.


V médiách
Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku

Otváracie hodiny múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Kaštieľ Imre Madácha
Utorok – nedeľa: 10.00 – 17.00 h

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Pamätná výstava Sándora Máraia
Utorok – nedeľa: od 10.00 – 17.00 h 

Vstupné do múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Kaštieľ Imre Madácha 
Základné vstupné 5 €
Všetko vstupné

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Pamätná výstava Sándora Máraia
Základné vstupné 5 € 
Všetko vstupné

Kontakt

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258 
            +421 2 204 91 256 

Kaštieľ Imre Madácha 
telefón: +421 47 4897189, +421 907 112001 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
telefón: +421 47 4886 113

Pamätná výstava Sándora Máraia
e-mail: info@maraisandor.eu 
telefón: +421 55 7287 303,
mobil:   +421 902 423 391, +421 908 990 938

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení. 
Viac informácií