Informácie pre návštevníkov

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Prístup do objektu pre osoby ZŤP 

Bezbariérový prístup do budovy SNM – MRK v Prešove je pre návštevníkov zabezpečený po chodníku k hlavnému vchodu do múzea z ulice Masarykovej. V rámci budovy je bezbariérovosť zabezpečená iba na prízemí výstavných priestorov. Občania s obmedzenou schopnosťou pohybu a iným postihnutím však môžu požiadať lektorskú službu/zamestnancov múzea o pomoc a asistenciu pre vstup na 1. poschodie výstavných priestorov. 

Lektorský výklad

Pre vopred objednané skupiny poskytneme lektorský výklad na požiadanie v slovenskom, rusínskom a svetových jazykoch. 

Návštevnícky poriadok SNM – MRK v Prešove (PDF, 1,0 MB) 
Ako sa k nám dostanete?