Kontakty

Sídlo 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry 
Masarykova 20
080 01 Prešov 

Kontakt 

mobil: +421 907 814 739
e-mail: mrk@snm.sk 

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D. 

riaditeľka 

sídlo:    Masarykova č. 20, 080 01 Prešov
e-mail:  luba.kralova@snm.sk
telefón: +421 51/2453319
mobil: 0918 896 043

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea