Вступне


русинський текстСловацький текст 

Вступне на выставы і експозіції

Основне вступне (дорослы)
(Немінна выстава)

3,00 € 

Знижене вступне 
Школярї і штуденты (з платнов леґітімаціёв ISIC, Euro 26, леґітімація штудента середнёй або высокой школы),
Пензісты oд 65 років, властници леґітімації ITIC, EURO 26

1,50 €

Школьскы ґрупы (ОШ і СШ)

1,00 € / 1 културный повказ на 1 особу

Школьскы ґрупы (ВШ)  

1 € / особа

Родинне вступне 1+2
(1 дорослый і макс. 2 дїти до 15 років)

4,00 €

Родинне вступне 2+3
(2 дорослы і макс. 3 дїти до 15 років)

7,50 €

Честна, вольна вступенка 
дїти до 6 років, педаґоґічный дозор (1 учітель нa 15 школярїв МШ, ОШ і СШ), властници леґітімацій ICOM і UNESCO, робітници музеїв і ґалерій  СР і ЧР, новинарї, членове Клубу приятелїв СНМ, посланцї НР СР, робітници Канцеларії презідента / презіденткы СР, НР СР, Уряду влады СР,  властници леґітімацій ЗТП із допроводом (1 особа).

0 €