Život v obrazoch

od 12. 12. 2008 do 30. 3. 2010

Prierez celoživotnou tvorbou docentky Zuzany Osavčukovej CSc., rod. Hapákovej. Vyše sto obrazov autorky vyhotovených rôznymi výtvarnými technikami ponúka návštevníkom nevšedný zážitok.