Sídlo a ďalšie objekty múzea


SNM – MRK v Prešove získalo koncom roka 2011 prevodom správy majetku z rezortu MOSR budovu Brigádneho obväziska bývalých kasární A. Zápotockého na Masarykovej ulici č. 20 v Prešove. Po presťahovaní administratívy a zbierkového fondu múzea z Masarykovej 10 na Masarykovú 20 v Prešove sa priestory pripravujú pre múzejnú a expozičnú činnosť. Snahou je čo najskôr začať s rekonštrukčnými prácami v interiéri ako aj exteriéri budovy, tak aby boli vytvorené podmienky pre nainštalovanie rozšírených expozícií a nových výstav, ktoré by prezentovali život a tradície Rusínov. Zrekonštruavané priestory ponúknu poskytovanie knižničných, bádateľských či archívnych služieb záujemcom a návštevníkom múzea, ako aj rôzne kultúrno-vzdelávacie podujatia určené pre všetky vekové kategórie. 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry

Sídlo múzea:

SNM – Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
080 01 Prešov