Poslanie a história múzea

Spišské múzeum v Levoči je špecializované múzeum Slovenského národného múzea s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na výskum historického vývoja mesta Levoča, umelecko-historický výskum v regióne pôsobenia múzea, výskum Majstra Pavla z Levoče v domácom a stredoeurópskom kontexte a vývoj Spišského hradu a jeho okolia. Rôznorodý zbierkový fond múzea je prezentovaný v niekoľkých expozíciách, z ktorých najnavštevovanejšie sú Spišský hrad a expozícia Majstra Pavla z Levoče, tvorcu najvyššieho gotického oltára na svete, ktorý zdobí kostol sv. Jakuba v Levoči. Múzeum sídli v renesančnom meštianskom dome na námestí Majstra Pavla v Levoči. 

Múzeum sídli v priestoroch Historickej radnice 

Radnica má obdĺžníkový pôdorys a podchodom je spojená so zvonicou. Vznikla okolo polovice 15. storočia a je jednou z najstarších radníc na Slovensku. Počiatky jej výstavby sú málo známe. Požiar mesta v roku 1550 budovu silne poškodil. Opravy boli vykonané veľmi rýchlo a pravdepodobne pri úprave v polovici 16. storočia boli vonkajšie steny radnice vyzdobené renesančným sgrafitom v podobe pravidelných štvorcov. Za richtára Michala Klementa magistrát mesta nechal v roku 1615 upraviť a rozšíriť radnicu v duchu nového renesančného slohu o arkádové podlubie na južnej a západnej strane a balkón na poschodí západnej fasády. Koncom 17. storočia bola s budovou radnice prepojená zvonica. Dnešnú podobu získal objekt pri úpravách v rokoch 1893 - 1895. Od roku 1955 slúži ako múzeum a zároveň reprezentatívny objekt pre mestský úrad. V roku 1998 sa v priestoroch radnice konal summit stredoeurópskych prezidentov.