Kontakty


Sídlo múzea
SNM – Archeologické múzeum
Žižkova ul. 12
(Vchod do múzea - Žižkova 16)
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16

Kontakt:
e-mail:  archeolog@snm.skprezentacne.oddelenie.am@snm.sk
telefón: +421 2 20 491 277
web:     www.snm.sk/am

PhDr. Juraj Bartík, PhD.
riaditeľ
sídlo:      Žižkova 12
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    juraj.bartik@snm.sk
mobil:    +421 904 537 506

Mgr. Radoslav Čambal, PhD.
zástupca
sídlo:       Žižkova 12
               P. O. Box 13
               810 06 Bratislava
e-mail:    radoslav.cambal@snm.sk
mobil:      +421 903 361 811 

Kontakty na zamestnancov múzea 

Sídlo múzea