Vstupné


Cenník platný od 1. 5. 2017

Vstupné do celej budovy vrátane výstav  
Dospelí 3 € 
Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia  1,50 €
Rodinná vstupenka malá *  4,50 €
Rodinná vstupenka veľká **  7,50 €

 

Vstupné na výstavy  
Dospelí  2 €
Deti nad 6 rokov, študenti a dôchodcovia  1 €
Rodinná vstupenka malá *  3 €
Rodinná vstupenka veľká **  5 €

 

Ostatné služby   
vzdelávacie programy 10 € / skupina + vstupné podľa cenníka 
fotografovanie (svadobné, ostatné)  50 € 

* Rodinná vstupenka malá - jeden dospelý a deti (maximálny počet 3)
** Rodinná vstupenka veľká - dvaja dospelí a deti (maximálny počet 3)

Deti nad 6 rokov - deti a mládež do veku 18 rokov
Študenti - držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad
Seniori - od 62 rokov, k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti


Vstup zdarma
deti do 6 rokov
1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov
deti z detských domovov
držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S
zamestnanci MK SR
držitelia VIP vstupenky SNM
držitelia preukazu ICOM
držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky
zamestnanci Národního muzea po predložení osobnej karty zamestnaca
držitelia novinárskeho preukazu
vstup počas prvej nedele v mesiaci 

Objednávanie skupín
Pri väčšom počte členov skupiny (napr. školská trieda...) si, prosím, objednajte svoju návštevu na pokladni múzea na t. č. 043/ 41 310 11 alebo 043/ 24 54 231.  

Voľná nedeľa
Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je vstup počas každej prvej nedele v mesiaci voľný (v rámci otváracích hodín).

Kultúrne poukazy
Múzeum aj v roku 2019 prijíma kultúrne poukazy.