Informácie pre návštevníkov

Prístup do objektu pre osoby ZŤP: 
Na požiadanie v pokladni SNM personál zabezpečí bezbariérový prístup do expozícií Archeologického múzea, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie.

Navštívte aj našu oficiálnu Facebook stránku:
A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku