Sándor Márai a Imre Madách: rodinné vzťahy. Sympózium v rámci Pamätného roka Sándora Máraia

22. 9. 2020, 15:00


Sympózium sa venuje skúmaniu príbuzenských vzťahov dvoch nesmrteľných spisovateľov - Sándora Máraiho a Imre Madácha. Okrem dvoch výstav múzea sa počas sympózia predstavia aj miesta, ktoré mali rozhodujúci vplyv na život autorov - Košice a Dolná Strehová, ale aj obec Csesztve, kde sa ich rodinné vetvy stretávajú.

Na spoločnú históriu rodín si prostredníctvom predtým nezverejnených filmových záznamov zaspomínajú literárny historik Mihály Praznovszký a historička Anny Ötvös spolu s potomkami rodín Madáchovcov a Máraiovcov (Grosschmidcovcov) Judit Jáky a Péter Grosschmid. V rámci sympózia sa budú premietať dokumentárne filmy, ako prezentácia vo forme virtuálnej prehliadky Pamätnej výstavy S. Máraia v Košiciach.  

Vašu úcasť prosíme potvrdiť do 21. septembra 2020 na e-mailovú adresu mkms@snm.sk. 

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas na zverejňovanie fotografií z podujatia. 

Pozvánka (PDF, 1,4 MB) 

Facebooková udalosť