Rok plný tradícií - kalendárium podujatí na rok 2019

od 3. 1. 2019 do 31. 12. 2019


Kalendárium podujatí XXIX. národopisného roka 2019

24. február Už sa fašiang kráti
Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.

14. apríl Veľká noc na dedine
Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a
veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.

28. apríl Stavanie májov
Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.

12. máj Beskyde, Beskyde
Prezentácia tradičnej kultúry a ľudovoumeleckej výroby prihraničných regiónov Javorníkov a Beskýd.

26. máj Detská nedeľa
Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.

9. jún Turčianske slávnosti folklóru
35. ročník folklórneho festivalu z Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je aj podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s ukážkami tradičnej ľudovej a umeleckej výroby.

23. jún Na sv. Jána
Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

14. júl Turčianska harmonika
17. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov.

28. júl Te prindžaras amen / Spoznajme sa
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.

11. august Ľanová nedeľa
Spracovanie ľanu a ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

25. august Dožinky
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy
tradičných jedál z obilnín.

8. september Človeka a príroda
"Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

29. september Michalský jarmok
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného
Slovenska a iných regiónov.

13. október Keď sa zima opýta
Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál.

8. december Vianoce na dedine
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.Ďalšie informácie
pokladňa: 043/ 24 58 116
kancelária: 043/ 24 58 111
www.skanzenmartin.skkalendarium muzeum slovenskej dediny skanzen