Individuálny výskum

Archeologické nálezy študuje v Archeologickom múzeu každoročne niekoľko desiatok študentov a odborníkov zo Slovenska i zahraničia. Pre verejnosť je u nás prístupná špecializovaná príručná knižnica Archeologického múzea obsahuje okolo 11 000 zväzkov. Bádateľský poriadok SNM - AM (DOC, 48,6 kB) 

Interiér špecializovanej príručnej knižnice Archeologického múzea 

Interiér špecializovanej príručnej knižnice Archeologického múzea