Biatec.Nonnos – Kelti na strednom Dunaji

od 9. 5. 2019 do 1. 12. 2019

Biatec.Nonnos – Kelti na strednom Dunaji


Naša výstava vo Frankfurte 

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave v spolupráci s Archäologisches museum Frankfurt pripravili v Archäologisches museum Frankfurt výstavu Biatec.Nonnos – Kelti na strednom Dunaji.

Výstava predstavuje vývoj osídlenia v priestore Bratislavskej brány a okolí od 8. storočia pred Kr. po 1. storočie po Kr. Autori kládli dôraz na keltské osídlenie juhozápadného Slovenska a predovšetkým keltské oppidum v Bratislave, ktoré niekdajší obyvatelia pozdvihli na európsku úroveň. Posledné výskumy na Bratislavskom hrade priniesli prekvapujúce poznatky o intenzívnych obchodných a azda aj politických kontaktoch medzi Keltmi žijúcimi v bratislavskom oppide a predstaviteľmi Rímskej ríše. Kamenné architektúry stavané na rímsky spôsob, vyspelé hrnčiarske či kovospracujúce remeslo, prepracovaný systém mincovníctva; to všetko dokazuje vysokú úroveň osídlenia v oppide. Práve z nápisov mincí poznáme mená pravdepodobne vrchných predstaviteľov oppida, pričom dva z nich - Biatec a Nonnos - sú názvom výstavy. Záver výstavy sleduje zmeny v osídlení v priestore Bratislavskej brány na prelome letopočtov, kedy „na scénu" prichádzajú Rimania postupujúci z juhu a Germáni prenikajúci zo severu. Dunaj sa v tomto období stal na asi štyri storočia hranicou medzi rímskym a pre Rimanov barbarským svetom. Vzťahy medzi oboma rozdielnymi kultúrnymi svetmi predstavujú, okrem iného, bohaté inventáre hrobov germánskych elít z juhozápadného Slovenska.

Vo výstave, ktorá je prvou samostatnou slovenskou archeologickou výstavou v Nemecku, sú zastúpené skutočné klenoty z územia Slovenska: keramika z tzv. kniežacích hrobov z Dunajskej Lužnej, nálezy zo šperkárskej a kováčskej dielne z Devína, bohaté nálezy mincí z bratislavského oppida, rímske importy objavené na Bratislavskom hrade či inventár hrobu germánskeho náčelníka zo Zohora s unikátnym nálezom zlatého náramku. Nemecký dodatok výstavy vypovedá o osídlení vo Frankfurte a jeho okolí v danom období, pričom sa ponúkajú nové otázky v bádaní osídlenia obchod oblastí.