Komentované prehliadky v anglickom jazyku počas letných sobôt


od 4. 7. 2019, 12:05 do 31. 8. 2019, 12:05

Komentované prehliadky v anglickom jazyku počas letných sobôt


V lete bude každú sobotu o 11.00 h komentovaná prehliadka Bratislavského hradu v anglickom jazyku 

Visit Bratislava bude v spolupráci so SNM – Historickým múzeom organizovať každú sobotu v mesiacoch júl – august prehliadku Historického múzea na Bratislavskom hrade v anglickom jazyku. Určená je pre individuálnych návštevníkov Hradu, ktorí si zakúpia platnú vstupenku alebo využijú turistickú kartu Bratislava CARD. 

Celkove sa bude jednať o 9 prehliadok v trvaní 1 hodiny so začiatkom o 11.00 h. Miestom stretnutia bude priestor pred vstupom do pokladnice SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade. Sprievodca bude vizuálne identifikovaný. Počas prehliadky získajú jej účastníci informácie o hradnom areáli a navštívia expozíciu Dejiny hradu. Ostatné priestory Hradu si môžu pozrieť individuálne bez sprievodného slova. Cena za komentovanú prehliadku je obsiahnutá v cene vstupenky.