Kontakty

Sídlo 

Etnografické múzeum
Malá hora 2
036 80 Martin 

Korešpondenčná adresa

SNM – Múzeá v Martine

Etnografické múzeum
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin 

Kontakt

e-mail:  snmmartin@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231
web:    www.snm.sk

Mgr. Radovan Sýkora 

riaditeľ SNM v Martine

sídlo: Malá hora 2
036 80 Martin
e-mail: radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 226, +421 43 24 54 220

PhDr. Mária Halmová

zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2
036 80 Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 24 54 231

Kontakty na zamestnancov múzea

Ďalšie objekty múzea