Individuálny výskum

Bádatelia sa v SNM v Martine - Etnografickom múzeum riadia Bádateľským poriadkom SNM v Martine

Štúdium v Katalógoch

na základe vopred dohodnutého termínu
kontakt: snmmartin@snm.sk

Štúdium v Archíve

každý pracovný deň od 9.00 - 17.00 h

Štúdium v Knižnici

pondelok, utorok, štvrtok 9.00 - 12.00 h
streda 13.00 - 17.00 h

Elektronický katalóg Knižnice SNM-EM v Martine 
Návod na použitie (DOCX, 579,1 kB) 

Slovenské národné múzeum v Martine každoročne vydáva Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 64 (PDF, 4,0 MB)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 63 (PDF, 3,1 MB)

Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 62 (PDF, 3,3 MB)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 61
(PDF, 5,1 MB)Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 60 (PDF, 5,9 MB) 
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 59
(PDF, 8,7 MB)Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 58
(PDF, 5,7 MB)Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 57
(PDF, 4,7 MB)Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 56
(PDF, 9,0 MB)Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 55
(PDF, 6,1 MB)Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 54
(PDF, 4,5 MB)Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia 53 
(PDF, 7,2 MB)Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia CV 
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia CIV 
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia CIII
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia CII
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia CI
Zborník Slovenského národného múzea v Martine – Etnografia C