180. výročie narodenia Andreja Kmeťa

19. 11. 2021, 10:00 - 18:00

180. výročie narodenia Andreja Kmeťa

V piatok 19. novembra 2021 uplynie 180 rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností v oblasti zberateľstva a múzejníctva na našom území, zakladateľa Muzeálnej slovenskej spoločnosti, botanika, archeológa, mineralóga, etnografa a v neposlednom rade i rímskokatolíckeho kňaza Andreja Kmeťa. Hlavne vďaka jeho neúnavnej práci a iniciatíve bola v auguste roku 1908 v Martine otvorená I. účelová budova Slovenského národného múzea, ktorá dnes nesie jeho meno. Múzeum Andreja Kmeťa si svoju zakladajúcu osobnosť vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu pripomenie v tento deň aspoň menšími aktivitami.

Múzeum Andreja Kmeťa bude v piatok 19. novembra 2021 otvorené dlhšie, a to od 9.00 hod. do 18.00 hod. so zľavneným vstupným (1 € pre dospelých; pre deti, študentov a seniorov zdarma). V súvislosti s aktuálnymi protipandemickými opatreniami bude prístupné len pre kompletne zaočkovaných návštevníkov. Vo svojich priestoroch, okrem stálych expozícií Príroda Turca a Kmetianum, budú môcť návštevníci vidieť audiovizuálnu prezentáciu o Andrejovi Kmeťovi. Pozostávať bude z textu archeológa Štefana Janšáka z roku 1942, ktorý narozprával herec Slovenského komorného divadla Tomáš Mischura, a krásnych fotografií z Turca i Kmeťovho milovaného Sitna, ktoré poskytli kurátori Múzea Andreja Kmeťa a Ján Farský.

V tento deň sa o každej celej hodine od 10.00 hod. do 14.00 hod. po Divadelnom námestí prejdú historické postavy, a to samotný Andrej Kmeť a jeho blízki priatelia a spolupracovníci Andrej Halaša a Ján Petrikovich. V Múzeu Andreja Kmeťa bude návštevníkov vítať prvá slovenská botanička Izabela Textorisová.

O 15.00 hod. si 180. výročie narodenia Andreja Kmeťa pripomenú zamestnanci Slovenského národného múzea v Martine spolu so širšou martinskou verejnosťou položením kytice na Národnom cintoríne v Martine. Krátke sprievodné slovo prítomným povie Milan Gonda.

Andrej Kmeť (19. 11. 1841 – 16. 2. 1908) bol rímskokatolícky kňaz, botanik, geológ, mineralóg, paleontológ, etnograf. V roku 1893 bol jedným zo zakladateľov Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Prvá historická budova Slovenského národného múzea, súčasné Múzeum Andreja Kmeťa, bola v Turčianskom Sv. Martine otvorená v auguste roku 1908. Andrej Kmeť sa bohužiaľ jej otvorenia nedožil, no rok predtým posvätil jej základný kameň. Väčšinu svojho života pracoval ako rímskokatolícky kňaz v Prenčove, kde okrem osvetovej činnosti písal popularizačné články do novín i časopisov doma, ale aj v zahraničí. Systematicky sa venoval viacerým oblastiam, a to nielen v oblasti prírodných vied. Vďaka jeho úsiliu sa podarilo pre múzeum v Turčianskom Sv. Martine získať nekompletnú kostru mamuta, ktorú vykopali robotníci v obci Beša. V oblasti etnografie zorganizoval niekoľko domácich aj zahraničných výstav čipiek, zbieral ľudovú slovesnosť, snažil sa dokázať pôvod Slovanov na našom území, ale najvýznamnejšie bolo jeho dielo v oblasti botaniky, ktoré sa považuje za najkomplexnejšiu herbárovú zbierku s viac ako 72 000 položkami, ktorá je výsledkom jeho celoživotného úsilia.

Kontakt pre bližšie informácie:
Mgr. Zuzana Bukovenová
tel: 043/ 24 55 113
e-mail: zuzana.bukovenova@snm.sk