Letný tábor pre malých prírodovedcov

od 15. 7. 2019, 08:00 do 19. 7. 2019, 12:00

Letný tábor pre malých prírodovedcov

AKO BOLO V TÁBORE?

Už je to šiesty rok, čo si predškoláci i školáci môžu počas jedného prázdninového týždňa vyskúšať a na vlastnej koži zažiť, aké je to byť prírodovedcom a pracovať v teréne pre Slovenské národné múzeum v Martine.

Zamestnanci prírodovedného Múzea Andreja Kmeťa aj tento rok poodhalili zákutia svojej činnosti najmenším výskumníkom. V dňoch od 15. 7. až 19. 7. 2019 múzeum zorganizovalo denný tábor „malých prírodovedcov", ktorého sa zúčastnilo 40 malých vedeckých pracovníkov. Deti sa vlastnými rukami, pod dohľadom odborníkov z múzea, zúčastňovali výskumu, vykonávali svoju malú vedeckú úlohu a pracovali ako skutoční vedeckí pracovníci.

Každý deň boli postavení k odhaľovaniu nových tajomstiev turčianskej prírody. V Mošovciach sa naučili rozpoznávať dreviny, merať obvod a výšku i 200-ročných dubov. Na lúkach Turčianskej Štiavničky nachytali nespočetné množstvo hmyzu do entomologických sieťok a zistili, že nie všetko, čo má 6 nôh, je chrobák. Z Gaderského potoka vytiahli nepoznané vodné potvory, ktorým sa cez tubus mikroskopu pozreli aj na zúbky. V lesoch Veľkej Fatry sa priučili spevu vtákov, čítaniu stôp divej zvery alebo správnemu spôsobu chytania aj jedovatých hadov. A na záver deti zostúpili do tmavých hlbín Mažarnej jaskyne, aby objavili pozostatky po jaskynných medveďoch a vyskúšali si, ako sa asi žilo jaskynným ľudom v takýchto podmienkach.

Deti zmysluplne využili svoj čas, získali hravou a primeranou formou mnohé vedomosti z prírody a prehĺbili si vzťah k nej. Každoročný enormný záujem svedčí o obľúbenosti tohto podujatia. Veríme, že aj budúci rok k nám zavítajú zvedaví a šikovní malí prírodovedci, ktorí preskúmajú všedné i nevšedné veci našej krásnej prírody...

RNDr. Matej Žiak, PhD.____________________________________________________________________________________________________________


O TÁBORE


Poldenný letný tábor „Malý prírodovedec" je tematicky ladený tábor, určený predovšetkým pre deti zo sociálne slabších rodín predškolského veku a I. stupňa základných škôl. Dieťa sa pod dohľadom odborných pracovníkov múzea zúčastní prírodovedného terénneho výskumu, bude vykonávať malú vedeckú úlohu a pracovať ako skutočný vedecký pracovník. Každý deň sa bude môcť vžiť do role iného prírodovedca – botanika, entomológa, zoológa či geológa.

Naučí sa, ako sa robí fytocenologický záznam, zakladá herbár, chytá hmyz do entomologickej sieťky, rozpoznávajú zvuky vtákov či pobytovo-pohybových znakov, objavujú skameneliny alebo vzácne nerasty, ako sa získavajú a rátajú mikroorganizmy v pôde a vo vode. Počas tábora sa deti naučia správne narábať s GPS navigáciou, mikroskopom, kvalitným ďalekohľadom či predpovedať počasie a aj to, na čo všetko to prírodovedec môže využiť. Veľkým lákadlom bude práca v entomologickom laboratóriu, kde si budú môcť vyskúšať prácu s mikroskopom a pozorovať determinačné znaky biologického materiálu. Každé dieťa dostane „balíček prírodovedca", v ktorom nájde pomôcky na terénny výskum (pinzeta, lupa, kresliace a písacie potreby, odchytové pomôcky atď.).

Deti tak zmysluplne využijú čas, získajú hravou a primeranou formou mnohé vedomosti o prírode. Takýmto spôsobom spoznajú nielen prácu prírodovedcov, ale prehĺbia si svoje poznanie a vzťah k prírode. Neskôr budú môcť tieto vedomosti využiť v škole na hodinách prvouky alebo prírodovedy.

Cieľ tábora:
Cieľom tábora je hravou, pútavou a primeranou formou vzdelávať deti predškolského veku a I. stupňa základných škôl v oblasti prírodných vied a kultúrneho dedičstva. Vytvoriť a prehĺbiť vzťah k prírode, k múzeám ako kultúrno-vzdelávacím inštitúciám, samostatnému skúmaniu vecí okolo nás. Naším cieľom je tiež sprístupniť a zatraktívniť prácu v múzeách širokej verejnosti a predovšetkým mladej generácii. V neposlednom rade je jedným z cieľov aj zmysluplné využitie voľného času a ponúknutie alternatívy pred pasívnym prijímaním virtuálnej zábavy. Tieto predkladané vízie by sme chceli ponúknuť predovšetkým deťom z viacpočetných a sociálne slabších rodín, ktoré nemajú príležitosť sa k takémuto bohatému vzdelávaciemu programu dostať.

Organizátor:
Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum A. Kmeťa
Malá Hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin

STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU (DOCX, 11,4 kB)

Kontakt:
vrátnica Múzea A. Kmeťa
Ul. A Kmeťa 20
036 80 Martin

Kontaktná osoba:
RNDr. Matej Žiak, PhD.
043/24 55 114
matej.ziak@snm.sk