Ako sa tvorí expozícia

od 4. 8. 2015 do 16. 9. 2015

Ako sa tvorí expozícia

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa prináša pre návštevníkov ako prvé múzeum na Slovensku jedinečnú možnosť nahliadnuť do zákulisia prípravy expozície a dozvedieť sa, čo všetko treba pripraviť od začiatku až do plánovaného sprístupnenia.

Nedávna rekonštrukcia budovy Múzea Andreja Kmeťa okrem dôrazu na kvalitnejšie uloženie zbierkového fondu mala za cieľ aj realizáciu novej expozície Príroda Turca. Múzeum je v štvrtine jej prípravy a otvára svoje dvere, aby ste mohli aj vy nahliadnuť, ako sa tvorí expozícia. Dočasné sprístupnenie môžete využiť v utorky a stredy od 4. augusta do 16. septembra 2015.

Návštevníci sa v organizovaných vstupoch o 10., 11. a 13. hodine zoznámia s rozčlenením priestoru, výstavnými prvkami a konštrukciami, ktoré budú tvoriť novú expozíciu. Zjednodušene bude prezentovaná celková výtvarná idea a expozícia v procese tvorby. Návštevník tak bude mať možnosť nazrieť do zákulisia tvorby novej expozície a poodhalí sa mu zložitý proces jej budovania.

Prezentácia „Ako sa tvorí expozícia“ prináša náznak v priestore rozmiestnených  druhov exponátov tak ako je to bežné pri ich dlhodobom prezentovaní (nerasty, skameneliny, botanický materiál, entomologické kazety, dermoplastické preparáty). V rámci  prehliadky bude zabezpečený odborný výklad o obsahu a funkcii daného priestoru a jeho detailnejšom riešení. Súčasťou prehliadky bude aj grafická prezentácia rekonštrukcie budovy múzea, pripomenutie pôvodnej prírodovednej expozície Príroda Turca a jej porovnanie s počítačovou vizualizáciou pripravovanej.

Prijmite naše pozvanie na túto prehliadku. Spolu s Vami sa budeme tešiť na úspešné ukončenie tvorby expozície a jej sprístupnenie v roku 2016.

Prvá expozícia, venovaná prírode Turca, bola pre verejnosť otvorená v roku 1979 vo vtedajšom Turčianskom múzeu Andreja Kmeťa, pričom si od svojich počiatkov získala obľubu predovšetkým detských návštevníkov. Táto viac ako 30-ročná expozícia, podobne ako aj samotná budova, časom morálne i technicky zastarala a prestala byť dôstojnou prezentáciou národnej kultúrnej pamiatky – I. budovy Slovenského národného múzea.

V rokoch 2012 – 2013 prebiehala rekonštrukcia objektu, financovaná Regionálnym operačným programom, zameraná na celkové technické zhodnotenie objektu s dôrazom na kvalitnejšie uloženie zbierkového fondu a realizáciu novej prírodovednej expozície. 
Po ukončení rekonštrukcie objektu a spracovaní scenára expozície „Príroda Turca“ múzeum pristúpilo v roku 2015 k samotnej realizácii expozície.

 
Termín dočasného sprístupnenia: 4. august – 16. september
Otváracie dni:    utorok – streda
Otváracie hodiny (vstup):  10,00 h. 11,00 h. 13,00 h.

Vstup na prezentáciu expozície v procese tvorby potrvá od 4. 8. – 16. 9. 2015, každý utorok a stredu v obmedzených vstupoch o 10:00, 11:00 a 13:00 hod.
Vstupné je 0,50 €, voľný vstup majú deti do 15 rokov, držitelia ZŤP, deti z detských domovov, držitelia preukazu ICOM, preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a preukazu Asociace muzeí a galerií České republiky, pedagogický dozor a zamestnanci MK SR.


Bližšie informácie:
Mgr. Andrej Bendík, PhD.
tel.: 043/ 24 55 111
andrej.bendik@snm.sk

Ako sa tvorí expozícia