Dajte sa vypchať! (Ako sa živočích stal preparátom)

od 23. 10. 2018 do 31. 1. 2019

Dajte sa vypchať! (Ako sa živočích stal preparátom)


Preparovanie živočíchov, odborne nazývané taxidermia, je umelecké remeslo zaoberajúce sa spracovaním mŕtvych tiel živočíchov s cieľom dosiahnuť realistický vzhľad živého tvora. Dobrí taxidermisti – preparátori sú umelcami aj prírodovedcami zároveň. K svojej práci nevyhnutne potrebujú znalosť anatómie preparovaných živočíchov, ich správania sa v prírode a tiež aj potrebnú dávku umeleckého cítenia.

S tajmi taxidermie zoznámi návštevníkov výstava Dajte sa vypchať! (Ako sa živočích stal preparátom). V spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici ju pripravilo SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa.

Dejiny taxidermie siahajú až do starovekého Egypta, kde na sa pomerne zložito preparovali a balzamovali ľudské (múmie), ale aj zvieracie pozostatky (mumifikované mačky). História taxidermie v dnešnom slova zmysle siaha do 16. storočia. Hlavným podnetom bol rozvíjajúci sa obchod a rastúci záujem o prírodu. Najstaršie známe preparáty pochádzajú z Holandska, približne z roku 1517. Za zlatý vek taxidermie je považované 18. storočie, kedy sa s narastajúcim počtom expedícií do zámorských krajín dostalo do Európy mnoho neuveriteľných opisov neznámych tvorov. To podnietilo snahu uchovať dokladový materiál v čo najvernejšej podobe. Postupne vznikali kabinety biologických kuriozít, ktoré môžeme považovať za predchodcov múzeí.

Výstava Dajte sa vypchať! (Ako sa živočích stal preparátom) predstavuje taxidermiu ako jeden z pomocných odborov zoológie a spôsobov uchovávania dokladov zoologického výskumu. Jej cieľom je predstaviť rôzne spôsoby preparovania živočíchov, od najstarších spôsobov preparácie až po modernú taxidermiu, používajúcu najnovšie postupy a spôsoby uchovávania tiel živočíchov. Výstava prezentuje rôzne druhy zoologických preparátov od tekutinových, kostrových, lebkových, kožkových až po dermoplastrické preparáty, zachytávajúce reálne zobrazenie živočícha. Na výstave sú použité zoologické preparáty zo starších zbierok múzea, ktoré získal prvý predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti a zakladateľ zoologickej zbierky Andrej Kmeť a tiež najnovšie prírastky, prezentujúce prácu súčasných slovenských preparátorov.

Bližšie informácie:
RNDr. Boris Astaloš, boris.astalos@snm.sk, 043/24 55 117 

Objednanie návštevy: 
pokladňa múzea: 043/24 55 113