Krásy turčianskej prírody vo fotografiách bratov Žiakovcov

od 28. 1. 2016 do 31. 3. 2017

Krásy turčianskej prírody vo fotografiách bratov Žiakovcov

Turčianska príroda patrí nepochybne ku skvostom Slovenska. Jej krásy a bohatstvo budú môcť návštevníci spoznávať v novootvorenom Múzeu Andreja Kmeťa na výstave Príroda Turca vo fotografii. Slovenské národné múzeum v Martine ju sprístupní vo štvrtok 28. januára 2016 o 15.00 hod.

Rieka Turiec so svojím zachovalým charakterom je z jednej strany ohraničená národným parkom Veľká Fatra a z druhej strany ju chráni pohorie Malej Fatry. Tieto výnimočné súhry okolností vytvorili životné podmienky pre mnohé formy života a bohatú druhovú rozmanitosť. Na relatívne malom priestore môže všímavý pozorovateľ uvidieť teplomilné nížinné ako aj  vysokohorské druhy rastlín a živočíchov. Pestrofarebnú mozaiku takýchto stretnutí ponúkajú fotografie bratov Mateja a Juraja Žiakovcov. Na veľkoformátových snímkach uvidíte obyvateľov charakteristických biotopov Turca a jeho širokého okolia. Od listnatých a ihličnatých lesov cez hole, lúky, mokrade či kultúrnu krajinu. Obaja autori sa profesionálne venujú prírode a jej ochrane a vo svojom voľnom čase sa ju snažia nielen odborne, ale aj esteticky zdokumentovať. Verejnosti sprostredkujú pohľad do krás turčianskej prírody na fotografiách, ktoré vznikali priebežne od roku 2008. Ako dodávajú obaja bratia: „Fotografiami by sme  radi zastavili diváka a sprostredkovali mu pohľad na zachytený zlomok krásy, ktorá nás obklopuje, no ktorá tu nemusí byť večne...“. Svojím obsahom bude výstava slúžiť návštevníkovi aj ako predzvesť plánovanej novej expozície Príroda Turca v Múzeu Andreja Kmeťa.

Sme radi, že tvorba novej expozície pokročila do štádia, kedy môžeme verejnosti sprístupniť doteraz uzavreté výstavné priestory. Do tejto chvíle sme ich využívali na prípravu materiálu a zbierkových predmetov, ktoré budete môcť vidieť inštalované v novej expozícii.

Od posledných januárových dní tieto miesta opäť zaplnia návštevníci, zatiaľ čo pracovníci múzea budú intenzívne pokračovať v príprave expozície v snahe ju čo najskôr sprístupniť a predstaviť  verejnosti.

Výstava Príroda Turca vo fotografii je po minuloročnom nahliadnutí do zákulisia prípravy expozície ďalším krokom na ceste k úplnému otvoreniu Múzea Andreja Kmeťa.

V  rokoch  2012  –  2013  prebiehala  rekonštrukcia  objektu,  financovaná  Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR, zameraná  na  celkové  technické  zhodnotenie  objektu  s dôrazom  na  kvalitnejšie uloženie  zbierkového fondu  a realizáciu novej prírodovednej expozície.

 

Bližšie informácie:
RNDr. Matej Žiak, PhD.
tel.: 043/ 24 55 114
matej.ziak@snm.sk

__________

otváracie hodiny Múzea Andreja Kmeťa (od 29. januára 2016)

utorok - piatok: 9.00 - 16.00 hod.

 

priorda turca vo fotografii