Trópy v Turci - exotické orchidey

od 19. 2. 2019 do 10. 3. 2019

Trópy v Turci - exotické orchidey

Jemná nádhera orchideí, fantastická pestrosť, rôznorodé farby a bizarné tvary kvetov ich právom zaraďujú k najkrajším a najzaujímavejším rastlinám, aké kedy príroda vytvorila. Viac ako 100 druhov exotických orchideí a ich hybridov predstaví výstava s názvom Trópy v Turci – exotické orchidey. V Múzeu Andreja Kmeťa ju môžete navštíviť od 19. februára do 10. marca 2019.

Výstavu pripravilo múzeum v spolupráci s OZ Priatelia orchideí a zaujme nielen nadšených pestovateľov. Návštevníci budú mať možnosť pozorovať druhovú rozmanitosť, tvarovú rôznorodosť a farebnú pestrosť kvetín, ktoré sa právom považujú za kráľovné rastlín. Vystavené druhy poskytli členovia OZ Priatelia orchideí, súkromní pestovatelia, Botanická záhrada Univerzity Komenského a firma Terra Koruna.

Orchidey sa stali vzácnym dovozným artiklom už pri prvých objaviteľských cestách do tropických oblastí a boli pýchou každej botanickej záhrady. V 19. storočí divorastúce druhy tropických orchideí zásobovali európsky kvetinový trh, no zároveň dochádzalo k ničeniu pôvodných populácií v trópoch. Dnes sú takmer všetky v prírode rastúce druhy chránené, pestovať a obchodovať možno len s umelo vyšľachtenými druhmi. Vo svete je známych viac ako 30-tisíc druhov orchideí doplnených o veľké množstvo hybridov.

Ich pôvodným domovom boli trópy a subtrópy, no ich celkové rozšírenie siaha cez mierne pásmo až k polárnym oblastiam. Obsadzujú najrôznejšie stanovištia od nížin po vysoké hory, od močiarov, cez lúky po suché horúce stráne, od tmavých pralesov po otvorené slnečné plochy. Zástupcov orchideí môžeme nájsť aj v našej prírode. Z osemdesiatich druhov a poddruhov je však až 77 vedených v červenom zozname ohrozených rastlín Slovenska.

Sprievodnou aktivitou výstavy bude pestovateľský workshop, ktorý sa v Múzeu Andreja Kmeťa uskutoční v sobotu 2. marca 2019 od 13.30 do 16.00 hod. Jeho súčasťou bude ukážka presádzania orchideí, pestovateľské rady, odporúčania na výber substrátov a hnojív, ako aj pomoc pri boji proti škodcom na rastlinách. Počas trvania workshopu si návštevníci budú môcť zakúpiť rastliny od firmy Terra Koruna.


___________________________________________________________________________________________________________

Bližšie informácie:
Mgr. Stanislav Očka, stanislav.ocka@snm.sk, 043/24 55 116


tropy v turci exoticke orchidey muzeum andreja kmeta