Informácie pre návštevníkov

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Ako sa k nám dostanete? 

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku sídli v areáli Múzea slovenskej dediny v kúrii z Blažoviec.

Vstup pre osoby ZŤP