Červenú sukňu mám.../Loli rokľa hin man...

od 24. 4. 2018 do 29. 5. 2018

Červenú sukňu mám.../Loli rokľa hin man...


Odev je jedným zo základných ukazovateľov osobitosti materiálnej kultúry národnostných či etnických skupín. Výstava v Etnografickom múzeu Červenú sukňu mám.../Loli rokľa hin man... priblíži stručný náčrt historického vývoja spôsobu odievania skupín Rómov na území dnešného Slovenska od ich príchodu na toto územie až do druhej polovice 20. storočia. Dôraz je kladený najmä na špecifiká a kultúrne a sociálne pozadie vybraných javov. 

Základom výstavy sú zbierkové predmety – odevné komplety i súčiastky zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine – Múzea kultúry Rómov na Slovensku, Muzea romské kultury v Brne, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, diela návrharky Moniky Vontszemuovej a študentské práce žiakov Súkromnej spojenej školy Biela Voda z Kežmarku. Výstavu dopĺňajú dokumentárne fotografie a diela českého maliara Václava Fialu. 

Keďže ženský odev vykazoval väčšiu mieru diferenciácie a diverzity a bol pestrejší ako mužský, bude hlavnou súčasťou výstavy odev rómskych žien. Doplnený bude fotografiami z fondov spomínaných múzejných inštitúcií, ako aj dobovými vyobrazeniami Rómov, napríklad na dobových pohľadniciach zapožičaných zo súkromných zbierok. Návštevnícky zaujímavé budú určite aj ukážky odevu žien indických Bandžarov (skupiny spájanej s predkami Rómov), fínskych Rómov zo skupiny Kaale či Rómov zo skupiny Sinti. 

Atraktívnou súčasťou výstavy budú návrhy mladých úspešných rómskych dizajnérov a študentov odborov súvisiacich s módnou tvorbou. Priblížime napríklad tvorbu známej rómskej návrhárky Moniky Vontszemuovej či modely navrhnuté mladými talentami zo Súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku. 

Odev mal pôvodne predovšetkým ochrannú funkciu, významné sú však aj jeho funkcie kultúrne, sociálne a komunikačné. V niektorých prípadoch niesol v sebe aj symbolické a magické posolstvo. Vyjadroval príslušnosť k určitej skupine, spoločenskú pozíciu, status či zamestnanie. Mnohé spoločenstvá v spôsobe odievanie vyžadovali rešpektovanie určitých náležitostí, noriem a štandardov. Zároveň sa však v odeve prejavuje ľudská individualita, pretože je prejavom osobného vkusu, štýlu, estetického cítenia a formou skrášľovania. Spôsoby obliekania podliehajú módnym trendom a zmenám. 

Výstavu si návštevníci môžu pozrieť v Etnografickom múzeu od 24. apríla do 29. mája 2018.