Poslanie a história múzea

Múzeum Martina Benku bolo sprístupnené v roku 1972 v dome na Kuzmányho ulici, v ktorom prežil jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov poslednú dekádu svojho života. Po štyroch rokoch rokoch rekonštrukcie ho Slovenské národné múzeum v Martine otvára pre návštevníkov od 29. júna 2023.

Interiér múzea s veľmi osobitou atmosférou je podľa poslednej vôle Martine Benku (1888 – 1971) zachovaný v autentickej podobe, čo sme v plnej miere akceptovali aj citlivo zvolenou formou rekonštrukcie. Okrem známych Benkových obrazov približuje aj jeho ďalšie tvorivé činnosti – napríklad dizajn písma a úžitkových predmetov či lásku k hudbe, umelcov vkus, záľuby, ale tiež sny, túžby i nezrealizované plány. Tvorivú činorodosť jeho osobnosti dokresľuje galéria a jeho nábytkom zariadená pracovňa, ateliér i spálňa, ktoré akoby len prednedávnom opustil.

Do expozície pribudli interiérové doplnky – napríklad svietidlá, ktoré podľa fotografií zdobili priestory umelcovej domácnosti počas jeho života. Návštevníci budú môcť nahliadnuť aj do Benkovej spálne, ktorej pôvodnú – modrú farbu sme odhalili len vďaka rekonštrukcii. Fasáda budovy dostala nový náter a návštevníci neprehliadnu škridlovú strechu, ku ktorej sme sa po preštudovaní dobových fotografií a konzultáciách s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline vrátili. Kvôli komfortu návštevníkov sme zveľadili aj prístup k múzeu a jeho návštevnícke zázemie.

Martin Benka ešte počas života odovzdal v roku 1960 formou darovacej zmluvy podstatnú časť svojej tvorby (približne 5 200 výtvarných diel) československému štátu. Celý ostatný majetok – ďalšie umelecké diela, osobné predmety a bohatú knižnicu zanechal štátu formou Testamentu z roku 1969. Finančnú hotovosť vrátane autorských práv v súčasnosti spravuje Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pri Fonde výtvarných umení. Hotovosť a príjmy z autorských práv sú v zmysle majstrovho želania základom Ceny Martina Benku, odovzdávanej každoročne začínajúcim aj už etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia. Tieto financie tiež slúžili na nákup výtvarných diel do zbierky múzea i na ich reštaurovanie. V súčasnosti spravuje Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Martina Benku približne 12 000 výtvarných diel a osobných predmetov umelca.